Story : Marilyn  Photo : Tanin
 
ฤดูกาลของชีวิตมีขึ้นลง บางชีวิตก็ทอแสงสดใส
ต้อนรับวันใหม่ด้วยหัวใจเบิกบาน  บางวันชีวิตก็
เหมือนฟ้าหม่นรอวันฝนตกในใจ    แต่คืนวันก็
็หมุนเวียนผ่าน มีเรื่องราวดีดีผ่านมา และผ่านไป
เพียงแต่ในวันนี้     เรื่องราวดีดีที่ไม่เคยแม้แต่จะ
คิดให้เป็นเพียงเรื่องราวที่ผ่านพ้นเหมือนสายลม
ที่พัดผ่านวูบเดียวแล้วจางหาย    แต่อยากให้เป็น
เรื่องราวที่ซึมซับในหัวใจ    เหมือนหยาดน้ำค้าง
ที่ให้ทั้งความเย็นตาและชุ่มฉ่ำที่หัวใจ"สาระใน
สวน "   เมล็ดพันธ์ของโครงการดีดี  ณ  สวนสุข
ภาพ อำเภอเมือง ที่มีชายหนุ่มคนหนึ่งเป็นหัวเรือ
สร้างแรงขับเคลื่อนให้โครงการนี้ ล่องลงสู่กลาง
ใจเด็กเด็ก นายแพทย์มานะชัย ทองยัง เล่าสู่ที่มา
  ของโครงการ  โดยมีแนวคิดว่าหากเราปลูกความคิดดีดีให้เป็นต้นไม้ที่เติบโตในหัวใจของเด็ก  ต้นของความคิดดีก็เจริญงอก
งามและสร้างเกราะกลางใจที่แข็งแรงให้กับเด็กเด็ก และอะไรจะทำให้เด็กเด็กมีจินตนาการและผ่อนคลาย ดนตรีไทยคือแนวคิด
แรกที่อยากให้ให้ทุกจังหวะของเส้นเสียงดนตรีค่อยค่อยแทรกซึมเข้าไปในใจเด็ก   เราจะไม่เน้นกิจกรรมว่าเด็กต้องเรียนรู้ได้
เท่านั้นเท่านี้  แต่หากเราจะค่อยค่อยหย่อนเมล็ดพันธ์ทางดนตรี ค่อยค่อยพรวนดินจินตนาการของเด็กทีละนิด ให้พวกเขาซึม
ซับภาษาทางดนตรีให้หัวใจของพวกเขาค่อยเรียนรู้อย่างช้าช้า  ไม่รีบ  ไม่เร่งเพราะจุดหมายอยู่ที่ความแข็งแกร่งของต้นกล้า
ทางใจ  เราจึงได้เห็นว่าทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นจะมีแต่รอยยิ้มของพวกเด็ก นายแพทย์มานะชัย บอกกับเราว่า รอยยิ้มกว้างกว้าง
ของเด็กเหล่านี้มันมีค่ามากกว่าคำว่าความสุข มันมากกว่าคำว่าประสบความสำเร็จ มันเป็นแรงกระตุ้นให้เขาบอกกับตัวเองทุก
 
 
วาดรูป นี่ของโปรดสำหรับเด็ก
ปั้นดินน้ำมัน อีกหนึ่งสาระดีดี
ผู้ใหญ่ก็เข้าไปเรียนได้
   
  ทุกวันว่าไม่ว่าภาระชีวิตจะหนักแค่ไหน แต่ทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา ห้าโมงเย็นจนถึงสองทุ่มจะเป็นช่วงเวลาที่วิเศษที่สุดที่
เขาจะเป็นเหมือนพี่ชายใจดีของเหล่าเทวดาตัวน้อยที่รอวันนี้ที่จะร่วมกันสานฝันกิจกรรมดีดี แต่กว่าจะมีโครงการนี้เกิดขึ้น
เขาเองก็ต้อง  ฟันฝ่า  ยึดมั่น  ไม่ท้อ ไม่ถอย  ครั้งแรกที่เริ่มกิจกรรมเขาเขียนจดหมายขอความร่วมมือจากโรงเรียนต่างต่าง
ร้อยกว่าโรงเรียนมีเพียงโรงเรียนเดียวที่ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม แต่นั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เขาคิดว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี  หนึ่งใน
ร้อยก็ยังมีหนึ่งที่จะจุดประกายความหวังว่าโครงการจะเดินต่อไปได้   เขากอดคอกับความหวังเล็กเล็ก  สู้จนได้รับการสนับ
สนุนจากจังหวัด จวบจนปัจจุบันมีผู้ปกครองใจดี ผู้คนที่มีหัวใจไปในทางเดียวกัน ร่วมกันช่วยกันทำให้โครงการนี้แข็งแรง
 

ขึ้น นอกจากมีกิจกรรมดนตรีไทย งานศิลปะด้านอื่นอื่นก็หมุนเวียนกันมา
ทำความรู้จัก และสร้างจินตนาการให้กับเด็กเด็ก  ไม่ว่าจะเป็นการปั้นดิน
น้ำมัน การวาดภาพระบายสี  สานตระกร้า  เป็นต้น ก้าวทุกก้าวที่เขาผลัก
ดันโครงการ สองตาที่เราได้ประสานใจกับแววตาเด็กเด็ก  ในวันนั้นบอก
เล่าด้วยหัวใจที่โอบล้อมด้วยรอยยิ้ม   เสียงหัวเราะที่ก้องกังวานไกลบอก
เล่าทุกคำตอบ  โครงการดีดีอย่างนี้ไม่เพียงแต่อยากสนับสนุนจนหมดใจ
แต่อยากให้เป็นโครงการที่เป็นตัวอย่างที่จะจุดประกายให้หัวใจพวกเรา
นำเมล็ดพันธ์โครงการนี้มาปลูกเพาะในชุมชนของเรา   ความสุข   ความ
สำเร็จ  ความชื่นชม  คุณอยากได้อะไรคุณได้มันทั้งหมด เพียงแต่คุณส่ง
มือของคุณมาใกล้ใกล้แล้วแบมือออก เราขอมอบเมล็ดพันธุ์ของโครงการ
การนี้ให้กับคุณส่วนที่เหลือขอแค่คุณเลือกที่จะทำเหมือนกับที่นายแพทย์
มานะชัย ทองยัง ได้เลือกแล้ว

 
 
   
  ขอขอบคุณ : นายแพทย์มานะชัย ทองยัง กับเรื่องราวดีดี ที่ทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะ ขอบคุณครับ
     
 

Copyright : 2005 All Rights Reserved Web 800x600 PixelsText Size : Medium  
web master by Good Morning Maeklong Group